Kommunikation - för överlevnad i samhället - hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan

DSpace Repository

Kommunikation - för överlevnad i samhället - hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation - för överlevnad i samhället - hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan
Author Mårtensson, Susanne
Date 2007
English abstract
Hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger verksamma inom särskolan arbetar språkutvecklande i undervisningen. För att ta reda på det har jag intervjuat sex pedagoger som alla arbetar inom särskolan. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer. Med kvalitativ metod menas att jag är mer intresserad av djupet än av bredden. Resultatet visar att i arbetet med särskoleelever är det viktigt för pedagogen att vara konkret i sin undervisning. Undervisningen bör vara varierad men med fokus på det individuella arbetet eftersom eleverna befinner sig på olika nivåer och har olika behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
verktyg
elevinflytande
individualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3905 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics