Kommunikation - för överlevnad i samhället - hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan

DSpace Repository

Kommunikation - för överlevnad i samhället - hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mårtensson, Susanne
dc.date.accessioned 2007-03-19T15:01:05Z
dc.date.available 2007-03-19T15:01:05Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3905
dc.description Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger verksamma inom särskolan arbetar språkutvecklande i undervisningen. För att ta reda på det har jag intervjuat sex pedagoger som alla arbetar inom särskolan. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer. Med kvalitativ metod menas att jag är mer intresserad av djupet än av bredden. Resultatet visar att i arbetet med särskoleelever är det viktigt för pedagogen att vara konkret i sin undervisning. Undervisningen bör vara varierad men med fokus på det individuella arbetet eftersom eleverna befinner sig på olika nivåer och har olika behov. en
dc.description.abstract Hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject språkutveckling en
dc.subject verktyg en
dc.subject elevinflytande en
dc.subject individualisering en
dc.title Kommunikation - för överlevnad i samhället - hur pedagoger arbetar språkutvecklande i särskolan en
dc.title.alternative Communication - for survival in the community - how to develop language in special school en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics