Att använda bilder i fysikundervisningen

DSpace Repository

Att använda bilder i fysikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att använda bilder i fysikundervisningen
Author Kapetanovic, Nermina ; Pålsson, Ingeborg
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur en lärare använder bilden i fysikundervisningen, vilken betydelse denne anser att bilden har och hur lärarna anser att bilden har och hur lärarna tolkar fysikinnehållet i de använda bilderna. Detta jämför vi med vilken betydelse eleverna lägger i bilder och deras tolkningar av de bilder läraren använder. Läraren intervjuades för lektionstillfället och observerades vid tre olika lektionstillfällen.Tio elever i år 7 intervjuades.En tolkning visar att om läraren använder olika typer av bilder i undervisningen underlättar det förståelsen för fysikbegrepp, samtidigt som eleverna upplever att fysikundervisningen är rolig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bild
fysikundervisning
artefakt
vardagsspråk
naturvetenskapligt språk
känslor
grundskolans senare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/3908 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics