Olika uppfattningar om bedömning – ett orosmoment för både elever och lärare.

DSpace Repository

Olika uppfattningar om bedömning – ett orosmoment för både elever och lärare.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika uppfattningar om bedömning – ett orosmoment för både elever och lärare.
Author Larsson, Angelika ; Elmström, Linda
Date 2007
English abstract
The purpose of this paper was to find out when pupils experience assessment in science, respectively to learn when teachers assess their students to see if they are in agreement when comparing the answers. The survey also includes the question of what pupils believe they should be assessed on. The reason behind our purpose is a desire to understand if and when the communication between teachers and pupils fail regarding assessment. We have focused on upper secondary students and their view on assessment. Through a questionnaire, handed out to five different classes and their teachers, together with relevant literature, we have come to the understanding that both teachers and pupils believe that tests and classroom activity have the most influence on the assessment. The results from this survey shows that the majority of the pupils in this study can be described as being aware of the hidden curriculum, which means that they know that assessment occurs, but they do not know when and how it is carried out.
Swedish abstract
Detta examensarbete har som syfte att ta reda på när elever upplever att de blir bedömda i naturkunskap respektive när lärare bedömer sina elever i naturkunskap för att se om det finns någon överensstämmelse vid jämförelse av svaren. Undersökningen innefattar också frågan om vad elever tycker att de borde bli bedömda på. Anledningen bakom syftet är en vilja att veta om och var kommunikationen mellan lärare och elever brister i fråga om bedömning. Fokus i detta arbete är elevers uppfattningar av bedömning i gymnasieskolan. Genom en enkätundersökning bland fem klasser och deras fyra lärare, tillsammans med relevant litteratur, har vi kommit fram till att prov och aktivitet i klassrummet är de moment som såväl lärare som elever tycker är viktigast vid bedömningen. Resultaten av denna undersökning visar att merparten av eleverna kan betecknas som ledtrådsmedvetna och vet alltså att bedömning sker, men är inte helt införstådda med när och i vilken utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
kommunikation
uppfattning
upplevelse
överensstämmelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/3909 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics