Rättvis betygssättning - vad, varför & hur?

DSpace Repository

Rättvis betygssättning - vad, varför & hur?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rättvis betygssättning - vad, varför & hur?
Author Danefors, Lina ; Fink, Mikael
Date 2006
English abstract
The purpose of this paper is to study how teachers do when they plan their teaching and when they mark in the ninth form in physics, and what conditions this gives of fair grades. Our intention with this paper was to deepen our understanding and knowledge of how teachers achieve fair grading. We are not out for generalizing or to do any comparisons between the chosen teachers, but rather to present similarities and differences in their way to work and their thoughts about planning of teaching and grading. We have accomplished qualitative interviewes with four chosen teachers, working at the senior level. It is their statements and relevant litterature that is the basis of this paper. We have shown that what is the basis of teacher’s planning of teaching and the grading differ and because of that also the conditions of fair grades.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare går tillväga då de planerar sin undervisning och då de sätter betyg i årskurs nio i fysik, samt vilka förutsättningar detta ger för rättvisa betyg. Vi ville med detta arbete fördjupa vår förstålese för och vår kunskap om hur man som lärare uppnår rättvis betygssättning. Vi är inte ute efter att generalisera eller göra några jämförelser mellan de utvalda lärarna, utan snarare att visa på likheter och skillnader i deras arbetssätt och tankegångar kring planering av undervisning och betygssättning. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra utvalda lärare, verksamma på högstadiet. Det är deras uttalanden samt relevant litteratur som ligger till grund för detta arbete. Vi har kommit fram till att det som ligger till grund för lärarnas planering av undervisningen och betygssättningen skiljer sig åt och ger därmed olika förutsättningar för rättvisa betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject assessment
bedömning
betygssättning
fair grading
grading practices
planering
rättvis bedömning
rättvis betygssättning
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3910 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics