Bedömning av förståelse - hur man kan bedöma förståelse med ett skriftligt prov

DSpace Repository

Bedömning av förståelse - hur man kan bedöma förståelse med ett skriftligt prov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning av förståelse - hur man kan bedöma förståelse med ett skriftligt prov
Author Hansson Bendrén, Jeanette ; Nilsson, Camilla
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur man kan bedöma naturvetenskaplig förståelse med hjälp av ett skriftligt prov samt hur elever ser på prov som mäter förståelse. Med detta arbete vill vi fördjupa våra kunskaper i hur väl elever visar förståelse för ämnet när man använder sig av förståelsefrågor vid prov. För att få svar på våra frågor har vi utformat ett prov som tre klasser i år 8 har fått skriva. Dessutom har samma elever fått svara på frågor om attityder till provet i en enkät. Vi har funnit att om man skall bedöma förståelse med ett skriftligt prov krävs det att förståelse genomsyrar hela undervisningen och att eleverna vet på förhand vad som förväntas av dem. Vi har också kommit fram till att sättet på vilket läraren bedömer kan påverka vad och hur eleverna lär sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
bedömning av förståelse
förståelse
förståelsefrågor
skriftligt prov
Handle http://hdl.handle.net/2043/3911 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics