Bedömning av förståelse - hur man kan bedöma förståelse med ett skriftligt prov

DSpace Repository

Bedömning av förståelse - hur man kan bedöma förståelse med ett skriftligt prov

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hansson Bendrén, Jeanette
dc.contributor.author Nilsson, Camilla
dc.date.accessioned 2007-03-20T09:15:23Z
dc.date.available 2007-03-20T09:15:23Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3911
dc.description Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur man kan bedöma naturvetenskaplig förståelse med hjälp av ett skriftligt prov samt hur elever ser på prov som mäter förståelse. Med detta arbete vill vi fördjupa våra kunskaper i hur väl elever visar förståelse för ämnet när man använder sig av förståelsefrågor vid prov. För att få svar på våra frågor har vi utformat ett prov som tre klasser i år 8 har fått skriva. Dessutom har samma elever fått svara på frågor om attityder till provet i en enkät. Vi har funnit att om man skall bedöma förståelse med ett skriftligt prov krävs det att förståelse genomsyrar hela undervisningen och att eleverna vet på förhand vad som förväntas av dem. Vi har också kommit fram till att sättet på vilket läraren bedömer kan påverka vad och hur eleverna lär sig. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject bedömning en
dc.subject bedömning av förståelse en
dc.subject förståelse en
dc.subject förståelsefrågor en
dc.subject skriftligt prov en
dc.title Bedömning av förståelse - hur man kan bedöma förståelse med ett skriftligt prov en
dc.title.alternative Assessment of understanding - how to assess understanding with a written test en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Naturvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics