Vi föds inte till Händiga Hanna eller Byggare Bob, vi blir det! Sagors inverkan på könsrealterade attityder till teknik.

DSpace Repository

Vi föds inte till Händiga Hanna eller Byggare Bob, vi blir det! Sagors inverkan på könsrealterade attityder till teknik.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vi föds inte till Händiga Hanna eller Byggare Bob, vi blir det! Sagors inverkan på könsrealterade attityder till teknik.
Author Andresen, Marie ; Hjelmqvist, Alexandra
Date 2007
English abstract
By reading stories for students in school year one and two we have studied which positions children take when they dramatise characters which interact with techniques in fairy tales. A fairy tale with traditional gender roles was read to a group of students and the same fairy tale, but with changed gender, was read to another group. The students choose roles together in their groups to dramatise the story, then they had to motivate why they choose the role they did. From their choice of character, things they say during conversations and a questionnaire they filled in the study aim to show how the students tense to identify, or not identify, themselves with characters of the fairy tale, depending on gender. From this we have, through a gender perspective, discussed how characters in fairy tales can effect the children as role models and in which way literary role models can be important to create an interest for technology.
Swedish abstract
Genom att läsa berättelser för elever i skolår 1 och 2 har vi undersökt vilka positioner barn antar när de dramatiserar sagokaraktärer som sysslar med teknik. En saga med traditionella könsroller lästes för en grupp elever och samma saga men med omvända könsroller lästes för en annan grupp. Eleverna fick välja roller till dramatiseringarna i de grupper de delats in i och motivera sina rollval i samtal med oss. Utifrån elevernas rollval, saker de säger under samtalen samt en enkät de fyllt i syftar undersökningen till att visa på elevernas tendenser att identifiera sig, eller inte identifiera sig, med sagornas karaktärer beroende på kön. Utifrån detta har vi ur ett genusperspektiv diskuterat hur barn kan påverkas av sagokaraktärer som förebilder och på vilket sätt de litterära förebilderna kan ha betydelse för att skapa ett intresse för teknik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
flickor
förebilder
identifikation
könsidentitet
pojkar
positionering
sagor
teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3912 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics