Muntlig kommunikation i spanska läroböcker

DSpace Repository

Muntlig kommunikation i spanska läroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Muntlig kommunikation i spanska läroböcker
Author Eriksson, Sara
Date 2007
Swedish abstract
I dagens kursplan för moderna språk på grundskolan står den kommunikativa förmågan i centrum. En viktig del av kommunikationen i språkundervisningen är muntligheten. I denna uppsats analyseras den muntliga kommunikationen i tre olika läroböcker i spanska för år 9 på grundskolan. Det är grundsynen och övningarna i lärarhandledningarna och i övningsböckerna som analyseras. Finns det många muntligt kommunikativa övningar, och i sådana fall av vilken typ är de? Är de interaktiva? Vilka kommunikativa kompetenser tränas? Kan de definieras som överföring av budskap eller som flerstämmig handling? Vad anser lärare om dessa läroböcker? Min slutsats är att det finns en skillnad mellan läroböckerna vad gäller den muntliga kommunikationen och främst till den nyares fördel. Dock önskas fler interaktiva övningar som uppmuntrar till flerstämmig handling i alla tre läroböckerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject interaktion
kommunikaton
läromedelsanalys
muntlighet
spanska
Handle http://hdl.handle.net/2043/3913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics