Jag har inte varit så duktig innan....Undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

DSpace Repository

Jag har inte varit så duktig innan....Undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag har inte varit så duktig innan....Undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Author From Brobeck, Diana ; Nilsson, Lotta
Date 2007-03-20
Swedish abstract
Det här är en undersökning om hur man undervisar och planerar undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på två skolor på en mindre ort i Skåne. Genom nio kvalitativa intervjuer kom vi fram till att elever gärna går till specialläraren för att få enskild undervisning. Skolorna försöker utefter de resurser de fogar över göra sitt bästa för att tillgodo se elevernas behov av extra hjälp. Arbetslagen ute på skolorna samarbetar och använder sina olika erfarenheter för att på bästa sätt undervisa de elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyslexi
läs- och skrivsvårigheter
specialundervisning
speciallärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3915 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics