Gruppkreativitet och matematisk problemlösning - en analys av grupprocesser ur ett kreativitetsperspektiv

DSpace Repository

Gruppkreativitet och matematisk problemlösning - en analys av grupprocesser ur ett kreativitetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gruppkreativitet och matematisk problemlösning - en analys av grupprocesser ur ett kreativitetsperspektiv
Author Lindh, Magnus
Date 2007
English abstract
In this diploma work I try to show how research in group creativity can be used to analyze the cooperation in groups solving geometrical problems. The participants are students in upper secondary school in curriculum 2 and 3 at a school in southern Sweden. The science of group creativity has emerged largely from studies in brainstorming. Brainstorming aims to enhance the creativity in a group by applying certain rules. Four groups have been filmed and analyzed and I have found that there is generally a positive attitude towards problem solving in a group. The groups have had dificulties with passive behaviour, blockings and strong leadership.
Swedish abstract
I det här examensarbetet försöker jag visa hur man kan använda forskning kring gruppkreativitet för att analysera samarbetet i grupper som löser geometriska problem. Gruppdeltagarna är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 på en skola i södra Sverige. Vetenskapen om gruppkreativitet har uppstått till stor del från studier av brainstorming. Brainstorming syftar till att öka kreativiteten i en grupp genom att låta dem ta fram idéer tillsammans enligt vissa regler. Fyra grupper har filmats och analyserats och jag har funnit att det överlag verkar finns en positiv inställning till matematisk problemlösning i grupp. Grupperna har haft problem med passiviseringar, blockeringar och starka ledare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject blockering
brainstorming
geometri
gruppkreativitet
matematik
problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3918 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics