Led oss rätt

DSpace Repository

Led oss rätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Led oss rätt
Author Cato, Marcus
Date 2007
English abstract
This essay explores the concept of student influence in class. All governing documents regarding the Swedish school emphasize the importance of student influence, yet previous studies indicate a general lack of it in practice. In order to get an insight into this problem from a student point of view, I interviewed six upper secondary school students. The results suggest that student influence in class is indeed an important factor in creating motivation among students. A lack of influence not only hampers the students’ interest in the subject in question, it also seriously impedes their reliance in their teachers. An ideal teacher, keenly alive to the opinions as well as to the interests of the students, crystallized from the interviews. The students also displayed a conspicuous trust in their teachers’ ability to guide them the right way.
Swedish abstract
Den här uppsatsen behandlar elevinflytande över skolundervisningen. Alla styrdokument som reglerar den svenska skolan framhåller vikten av ett sådant inflytande, ändå tyder tidigare undersökningar på en allmän brist på elevinflytande på detta område. För att få inblick i elevernas syn på problemet intervjuade jag sex gymnasieelever. Resultatet visar att elevinflytande över undervisningen är en mycket viktig faktor när det gäller att skapa motivation bland elever. Brist på inflytande hämmar inte bara elevernas intresse för ämnet i fråga, det skadar dessutom deras förtroende för lärarna. Ur intervjumaterialet utkristalliserar sig en ideallärare, lyhörd för såväl elevernas åsikter som deras intressen. Eleverna visade dessutom ett starkt förtroende för sina lärares förmåga att leda dem rätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
elevdemokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/3921 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics