Bildens betydelse i barnboken

DSpace Repository

Bildens betydelse i barnboken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildens betydelse i barnboken
Author Persson, Marie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att genom analyserna se på ikonotexten,d.v.s.den totala upplevelsen av bild och text, i bilderboken. På vilket sätt kan illustrationerna vara ett stöd till texten och vilken vinst har det för det pedagogiska arbetet? Uppsatsen består av två avsnitt, teori och analys. Teoriavsnittet består av tidigare forskning som gjorts av Ulla Rhedin och Maria Nikolajeva. Analysavsnittet utgörs av två analyser, Tutu och Tant Kotla och Nusse-kudden i Paris. Resultatet av uppsatsen är att i de böcker som analyserats utgör bilden och texten, mer eller mindre tillsammans bokens handling. Gunna Grähs tillhör de författare/illustratörer som vill vidareutveckla handlingen i bilden. I den senare boken är texten minimalistisk för att ge illustrationerna maximalt utrymme. Man ser en utveckling under de 20 år som det är mellan första och sista boken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bilderbok
ikonotext
illustrationer
Gunna Grähs
Handle http://hdl.handle.net/2043/3922 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics