Andragogik - en väg till livslångt lärande?

DSpace Repository

Andragogik - en väg till livslångt lärande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Andragogik - en väg till livslångt lärande?
Author Påhlson, Ann-Christine
Date 2007
Swedish abstract
Vuxenutbildning ska enligt andragogiken organiseras annorlunda än utbildning för unga människor.Syftet med detta examensarbete var att försöka ta reda på om vår skolas nya modell för undervisning/handledning i engelska grund och engelska A kan åstadkomma ett närmande till andragogiska principer. Jag ville också se hur omställningen till nytt arbetssätt påverkade kursdeltagarna, samt var de skulle lägga tyngdpunkten i en idealisk undervisning/handledning. Metod och material för arbetet utgjordes av litteraturstudier, studiebesök, föreläsning, samt en kvantitativ enkätundersökning i kombination med en strukturerad intervju med de studerande. Resultatet av undersökningen visar att vi tycks ha närmat undervisning/handledning till andragogiska principer. Våra studerande lägger tyngdpunkten på undervisningens pedagogiska upplägg, men efter omstruktureringen syns ett vidgat perspektiv till synpunkter på nya områden som arbetssätt och flexibilitet. Lärarens roll har stärkts och handledningens betydelse ökat. Omstruktureringen innebär ökat ansvar, vilket kräver mer självdisciplin av de studerande. Processen underlättas om gruppen sedan tidigare har bra kontakt med läraren/handledaren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andragogik
omstrukturering
Handle http://hdl.handle.net/2043/3926 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics