Föräldrars inflytande i förskolan, Parent´s influence in preeschool.

DSpace Repository

Föräldrars inflytande i förskolan, Parent´s influence in preeschool.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars inflytande i förskolan, Parent´s influence in preeschool.
Author Bärnheim, Sara ; Hansson, Ingela
Date 2007
Swedish abstract
Föräldrars inflytande i förskolan Vi har valt att skriva ett examensarbete där vi presenterar hur föräldrarna upplever sitt inflytande i förskolan. Syftet är att på ett trovärdigt sätt undersöka om föräldrarna är nöjda med inflytandet de har idag eller inom vilka områden de skulle vilja ha mer inflytande. Vi frågade också föräldrarna varför de valt den förskolan som deras barn går i idag. För att nå ett resultat började vi med att leta efter intressant forskning som kunde ligga till grund i vårt arbete och vi läste även annan litteratur. Efter det konstruerade vi en enkät som vi lämnade ut till föräldrarna på tre olika förskolor. Resultatet av enkäterna hade vi som underlag till intervjuerna som vi gjorde med de sex pedagogerna. I intervjun ville vi att personalen beskrev sina reaktioner på föräldrarnas önskemål om inflytande. Vi kan konstatera att alla föräldrarna i undersökningen känner att de vill ha inflytande och de tycker också att de har det. Inom de områdena vi tog upp i enkäten känner föräldrarna att de idag har mest inflytande över utvecklingssamtalen. Områden som föräldrarna önskar mer inflytande över är utemiljön och måltiderna. Trevlig läsning Sara Bärnheim och Ingela Hansson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
föräldrasamverkan
inflytande
synpunkter
Handle http://hdl.handle.net/2043/3927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics