Tolkning av styrdokumenten och kunskapsbegreppet i ämnet svenska -en jämförelse mellan Montessoriskolor och kommunala skolor

DSpace Repository

Tolkning av styrdokumenten och kunskapsbegreppet i ämnet svenska -en jämförelse mellan Montessoriskolor och kommunala skolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tolkning av styrdokumenten och kunskapsbegreppet i ämnet svenska -en jämförelse mellan Montessoriskolor och kommunala skolor
Author Bovbjerg, Cecilia ; Gylling-Ekman, Pernilla
Date 2007-03-23
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur styrdokumenten har påverkat Montessoriskolor och kommunala skolors lokala arbetsplaner. Vi har även tittat på hur de har tolkat kunskapsbegreppet såsom det framställs i Lpo 94, i ämnet svenska. Dessutom har vi undersökt om man kan finna likheter/skillnader mellan de hur olika skolorna har tolkat de centrala styrdokumenten i sina lokala arbetsplaner, i ämnet svenska. Resultaten visar att det inte finns några direkta skillnader mellan hur Montessoriskolor och kommunala skolor tolkar styrdokumenten. De lokala arbetsplanerna i ämnet svenska är, trots den stora frihet som våra styrdokument ger skolorna, förvånansvärt lika varandra. Skillnaderna mellan de lokala arbetsplanerna, Montessoriskolorna kontra vanliga skolor, är att alla Montessoriskolor har brutit ner sina arbetsplaner till arbetskort där även Montessorimaterialen står angivna. Vi fann inga skillnader vad gäller hur de olika skolorna i sina lokala arbetsplaner i ämnet svenska tolkat kunskapsbegreppet såsom det framställs i Lpo 94. Samtliga skolor har fokuserat på kunskapsbegreppet färdigheter. Vi fann dock att inriktningen i styrdokumenten i dagens läroplan är influerad av Montessoripedagogiken och dess holistiska synsätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject styrdokument
lokala arbetsplaner i ämnet svenska
Montessoriskolor/kommunala skolor
arbetskort
kunskapsbegrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/3929 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics