Studentinflytande och bemötande - en kartläggning av studiemiljön för lärarstudenter på Malmö högskola

DSpace Repository

Studentinflytande och bemötande - en kartläggning av studiemiljön för lärarstudenter på Malmö högskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studentinflytande och bemötande - en kartläggning av studiemiljön för lärarstudenter på Malmö högskola
Author Persson, Therese
Date 2007
Swedish abstract
Studenterna är en resurs för den högre utbildningens kvalitetsutveckling, men att studenterna får utrymme att framföra och diskutera nya idéer ingår inte alltid som en naturlig del i verksamheten. Möjligheterna att genomföra studierna framgångsrikt och påverka, är beroende av lärosätets förhållningssätt till studenterna och stöd under studiernas gång. Syftet med examensarbetet är att göra en kartläggning av studiemiljön för studenter på termin tre, avseende bemötande och graden av studentinflytande på lärarutbildningen vid Malmö Högskola. För att kunna kartlägga förhållanden i arbetsmiljön måste de olika kontexterna i studiemiljön lyftas fram och problematiseras. Därav måste undersökningen belysa såväl förhållanden under den verksamhetsförlagda som den högskoleförlagda tiden, lärarledd som icke lärarledd undervisning, relationer med föreläsare, examinatorer, mentorer, medstudenter och elever. Genom en enkätundersökning belyses de preciserade problemen och enkäten riktar sig till 35 % av studenterna på respektive enhet. Nästan alla studenter anser att det är viktigt att påverka på lärarutbildningen, men runt hälften har uppfattningen att deras möjligheter att göra det är desto mindre. Vid en jämförelse mellan utbildningskontexterna kan man se att studenterna känner sig mindre utsatta under den högskoleförlagda tiden än under den verksamhetsförlagda tiden, och mer utsatta i relationen till föreläsare, examinatorer eller mentorer snarare än medstudenter eller annan personal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
empowerment
kvalitetsutveckling
lärande
studentinflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3939 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics