Hemläxa i matematik - ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Hemläxa i matematik - ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hemläxa i matematik - ur ett lärarperspektiv
Author Maxelius, Caroline ; Prahl, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Genom detta examensarbete har vi valt att ta reda på lärares syn på och syfte med hemläxan i matematik. Ges hemläxan, vill vi ta reda på hur hemläxan är kopplad till undervisningen genom utformning och uppföljning. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med elva lärare som undervisar i matematik i grundskolans tidigare år. Vårt resultat visar att nio av lärarna väljer att ge hemläxa och syftena var hemmet, där föräldrar skulle vara medvetna om sina barns skolarbete, repetition, där eleverna fick möjlighet att repetera det som arbetats med under lektionerna, och ansvar, där elevernas ansvarstagande sätts i fokus. Hemläxan avspeglar undervisningen och den bygger på moment som eleverna är bekanta med och lektionstid avsätts till uppföljning av hemläxan. Två av lärarna anser att de inte ger hemläxa. Hemläxan bidrar till oönskade konflikter i hemmet, ett minskat elevansvar samt att det finns elever som inte utför de uppgifter de fått i hemläxan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevansvar
föräldrasamverkan
hemläxa i matematik
läxuppföljning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3943 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics