En likvärdig förskola för alla

DSpace Repository

En likvärdig förskola för alla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En likvärdig förskola för alla
Author Flärdh, Anneli ; Kryhl, Angelica
Date 2007
Swedish abstract
Kryhl, Angelica & Flärdh, Anneli (2006) En likvärdig förskola för alla- skillnader mellan fyra förskolor inom matematik och naturkunskap. (A equivalent kindergarden for everyone-difference between fore kindergarden within mathematics and science) Lärarutbildningen; Malmö högskola En likvärdig förskola för alla är ett examensarbete där syftet med undersökningen var att se om de fanns skillnader mellan förskolor när de gäller barns kunskaper och pedagogernas arbetssätt med matematik och naturkunskap? Vi har även titta på vilket eller vilka arbetssätt som underlättar barnens inlärning och vilka arbetssätt pedagogerna använder för att utveckla barnens kunskap inom matematik och naturkunskap. Med hjälp av intervjuer och observationer med pedagoger och barn har vi kommit fram till svaren på våra frågeställningar. Undersökningen har gjorts på fyra olika förskolor i en stad i södra Sverige. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till alla pedagoger borde arbeta på ett mer likvärdigt sätt i verksamheten med barnen för att de ska kunna finnas En likvärdig förskola för alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
naturkunskap
skillnader
nyfikenhet
utforska
Handle http://hdl.handle.net/2043/3947 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics