Attityder till IT bland historielärare på gymnasiet

DSpace Repository

Attityder till IT bland historielärare på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till IT bland historielärare på gymnasiet
Author Bjuväng, Niclas
Date 2007
English abstract
This paper investigates attitudes towards IT amongst highschool historyteacher. By conducting interviews and a quantitative investigation with 103 participants I found that a large part of the participants uses IT in their teaching. A large part of the participants also answered that they would like to participate in a shorter education to learn how to use IT in their teachings. The conclusion is that a lot of the historyteachers are using IT in their teaching, but want more education in the IT-area. The use of IT was also focused on e-mail communication and searching after information on Internet.
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar hur gymnasielärare i historia ser på IT som ett pedagogiskt redskap. Genom en kvalitativ undersökning med intervjuer samt en kvantitativ undersökning med 103 respondenter fann jag att en stor del av dessa lärare använder IT i sin undervisning, hur ofta de använder IT som ett pedagogiskt redskap varierar. En stor del av respondenterna svarade att de ville gå en kortare utbildning för att få kunskap och tips om hur man kan jobba med IT i historieundervisningen. Tillgången till datorsalar var god och en stor del av respondenterna ansåg att det fanns fördelar med att använda IT som ett pedagogiskt verktyg. Slutsatsen blir att flertalet lärare använder IT i sin undervisning idag, men de törstar efter mer utbildning inom området. Användandet var dessutom fokuserat på att kommunicera med hjälp av e-post och söka efter information med hjälp av Internet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Informationsteknologi
Datorstöd
Historia
IT-utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3950 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics