Yrkeslärarrollens förändring genom teknikcollege

DSpace Repository

Yrkeslärarrollens förändring genom teknikcollege

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yrkeslärarrollens förändring genom teknikcollege
Author Eklind, Ann-Kristin ; Elvirsson, Lars
Date 2007
Swedish abstract
Eklind, Ann-kristin & Elvirsson, Lars (2007). Lärarrollens förändring genom Teknikcollege. Changes in role of the vocational teacher through technical college. Syftet med detta arbete har varit att studera förändringar av yrkeslärarrollen utifrån visioner av teknikcollegesamverkansformen. Näringslivet ställer krav på engagerade lärarteam med målbilden klar för eleven. Lärarna i samarbete med näringslivet ska också skapa ett kunskapsflöde, som främjar en naturlig utvecklingsprocess. Vår kvalitativa intervju med lärarna handlar om förändringen av lärarrollen i collegesamarbetet. Lärarna har ett gemensamt intresse för samverkan, med näringslivet. Resursfrågan är ett hinder för en förändrad lärarroll. Lärarna anser trots allt att nivån på utbildningen skulle kunna öka med en förändring. Skolorna måste ha en klar målbild och noggrann utvärdering samt bra dokumentation för att kunna förändra lärarrollen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Yrkeslärarrollen
Teknikcollege
samarbetsform
lärarteam
näringslivssamarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/3951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics