Vem är bäst på procenträkning?

DSpace Repository

Vem är bäst på procenträkning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem är bäst på procenträkning?
Author Elvstam, Charlotte ; Månsson, Christer
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka om elever studerande A-kursen i matematik på gymnasiets första år var bättre på att lösa procentuppgifter än elever i årskurs sex på grundskolans senare år. Vidare ville vi undersöka om elever i årskurs sex klarade att räkna procentuppgifter som finns i läromedlen för skolår nio samt om det är någon skillnad i svårighetsgraden på procentuppgifterna i läroböckerna? För detta användes en diagnos med nio uppgifter tagna ur matematikläromedel för årskurs sex och årskurs nio på grundskolans senare år. Vi har i enlighet med Möllehed (2001) försökt hitta uppgifter i vår diagnos med en varierande svårighetsgrad på problemen. Vid vår analys av valda läromedel såg vi att svårighetsgraden på uppgifterna inte har förändrats markant. Vi ser dock ett avsevärt bättre resultat på elevernas förmåga att lösa uppgifter högre upp i årskurserna. Analysen baserades på Malmö högskola tre perspektivområden, genus, miljö och etnicitet. Viktiga slutsatser är att för att eleven ska nå framgång krävs det att pedagogen strävar efter att uppgifterna blir så verklighetstrogna och knutna till elevens vardag så långt som det är möjligt. Läraren måste sätta sig in i elevens sätt att tänka och förstå dennes bakgrund till svårigheten enligt vår teorianalys.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
procent
procentbegreppet
procenträkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3952 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics