Åldersblandade barngrupper i förskolan - pedagogers förhållningssätt och agerande när det gäller barns samspel

DSpace Repository

Åldersblandade barngrupper i förskolan - pedagogers förhållningssätt och agerande när det gäller barns samspel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åldersblandade barngrupper i förskolan - pedagogers förhållningssätt och agerande när det gäller barns samspel
Author Lindberg, Rebecka
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger arbetar pedagogiskt med och tänker kring åldersblandade barngrupper samt hur deras agerande påverkar barns samspel med barn i andra åldrar. Mina huvudfrågeställningar behandlar hur pedagoger arbetar med åldersblandade grupper, huruvida de uppmuntrar barns samspel med barn i andra åldrar, hur de upplever arbetet med åldersblandade grupper, hur barnens samspel ser ut samt hur pedagogers inställning och agerande påverkar barns samspel med barn i andra åldrar. Jag har genomfört min undersökning på en förskoleavdelning med 18 barn mellan ett och fem år. Observationer av vuxenledda aktiviteter och barns spontana samspel har gjorts, främst med filmkamera, men även med löpande protokoll. Jag har även intervjuat de tre pedagoger som arbetar på avdelningen, två förskollärare och en barnskötare.Resultatet visar att pedagogerna inte uppmuntrar barns samspel med barn i andra åldrar och att man inte har någon gemensam pedagogisk plattform i arbetet med åldersblandade barngrupper. Pedagogernas tankar kring åldersblandade barngrupper skiljer sig åt, men alla pedagoger anser att barnen utvecklas mer socialt i en åldersblandad barngrupp. Min studie har visat att barnen föredrar att leka med jämnåriga och att att deras lek ser annorlunda ut om de leker med jämnåriga jämfört med om de leker åldersblandat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ålderssammansättning
åldersblandad
åldersindelad
samspel
lek
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics