Lärarens avspeglingar i elevernas miljövärderingar

DSpace Repository

Lärarens avspeglingar i elevernas miljövärderingar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens avspeglingar i elevernas miljövärderingar
Author Bange, Erik ; Björk, Marcus
Date 2007
Swedish abstract
Detta arbete är baserat på kvalitativa intervjuer av två lärare och sexton elever. Vi har valt att undersöka vilka avspeglingar av lärarens miljösyn och engagemang i miljöfrågor vi kan se hos eleverna. Vi har också undersökt hur elevernas miljömedvetenhet påverkas av olika faktorer i barnets närhet, till exempel läraren, föräldrarna, media och andra vuxna i barnets närhet så som ledare inom föreningslivet. Vår undersökning har genomförts i två klasser i årskurs fem, eleverna är alltså 11-12 år. Lärarna vi har intervjuat arbetar som klasslärare i de bägge klasserna vi har undersökt. Vi har i undersökningen sett att eleverna har en positiv inställning till miljöfrågor. Vi har också sett en tendens till att lärarna inte har en korrekt uppfattning om vilka miljöfrågor som är viktiga för eleverna och vilka miljöfrågor de oroar sig för inför framtiden. Vi har även sett en tendens till att lärarna påverkar eleverna mest i frågor som rör närmiljön så som nerskräpning och förbrukning av materiel så som papper. Eleverna i vår undersökning tycks ha fått sina kunskaper om de globala miljöfrågorna via media snarare än via skolundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elever
hållbar utveckling
intervjuer
lärare
miljömedvetenhet
miljösyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/3954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics