”En skola för alla” - tre lärares röster om möjligheter och svårigheter

DSpace Repository

”En skola för alla” - tre lärares röster om möjligheter och svårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”En skola för alla” - tre lärares röster om möjligheter och svårigheter
Author Persson, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare på en F-9 skola, ser på sin strävan att försöka integrera sina elever med funktionshinder i klassrummet. Vilka möjligheter har lärare att klara av att integrera funktionshindrade elever i klassrummet och undervisa dem i en klassgemenskap? Utgångspunkten för studien har jag tagit i regeringens direktiv för ”en skola för alla”. Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag har intervjuat tre lärare från en och samma skola i Lunds kommun, som alla har barn med funktionshinder i sin klass. Intervjuerna visar att lärarna i studien ser stora möjligheter och hyser en stor vilja att hjälpa sina elever att nå kunskap och känna social samhörighet. Resultatet visar också att lärarna i hög grad ser elevernas skolsvårigheter ur ett individperspektiv, med eleven som bärare av problemen. Dock framkommer det även att elevernas problem även ses ur ett kommunikativt samspelsperspektiv där inte den enskilde eleven är bärare av skolproblemen. En slutsats jag drar är att de lärare som jag intervjuat, ser stora möjligheter att i klassrummet att hjälpa alla sina elever att nå kunskap och känna social samhörighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integration
funktionshinder
lärarroll
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics