Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet

DSpace Repository

Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet
Author Johansson, Ing-Marie
Date 2007
Swedish abstract
En undersökning och jämförelse om på vilka grunder två skolor har valt att organisera ämnet svenska som andraspråk och hur det gynnar elever med annat modersmål än svenska, samt vilken ämneskompetens som krävs för att bedöma, möta och undervisa elever med annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenska som andraspråk
ämneskompetens
organisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3966 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics