Ett klassrum – två språk

DSpace Repository

Ett klassrum – två språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett klassrum – två språk
Author van Lunteren, Andreas
Date 2007
Swedish abstract
Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka vilken syn pedagogen i det tvåspråkiga klassrummet har på att använda två språk i undervisningen. För att kunna göra detta har jag genomfört fyra kvalitativa intervjuer med lärare. Dessa intervjuer har sedan analyserats med utgångspunkt från teorier som berör tvåspråkig undervisning. De problemställningar jag har velat ha svar på i anslutning till detta är: • Vilka faktorer i och utanför klassrummet anser pedagogen spelar in när det gäller elevens studieresultat? • Vad, enligt pedagogen, är det som styr hur språken används i undervisningen? • Tycker pedagogen att målet för undervisningen är att eleven ska behärska svenska och sitt modersmål eller att lära eleven svenska genom att modersmålet får spela en roll under en begränsad tid? Jag kommer att visa att lärarna anser att sociala och kulturella faktorer spelar en stor roll för elevens studieresultat, att målsättningen delvis styr hur språket används i undervisningen och att det mest realistiska målet för undervisningen är att eleven lär sig svenska genom att modersmålet får spela en roll under en begränsad tid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integrering
modersmål
situationscentrerad
subtraktiv
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3967 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics