Förskollärares förhållande till styrning av barns fria lek vid socialt samspel

DSpace Repository

Förskollärares förhållande till styrning av barns fria lek vid socialt samspel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares förhållande till styrning av barns fria lek vid socialt samspel
Author Larsson, Linda
Date 2007
English abstract
During social interaction between kindergarten teachers and children the teacher has posibility to stimulate children´s social and cognitive development. This study will show how free play can be used from a pedagogical point of view.
Swedish abstract
I det sociala samspelet mellan förskollärare och barn har förskolläraren möjlighet att stimulera barns utveckling såväl socialt, motoriskt som kognitivt. Studien vill belysa hur man kan se på den fria leken ur ett pedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samspel
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/3970 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics