Miljöns och materialets betydelse för ett framgångsrikt lekarbete

DSpace Repository

Miljöns och materialets betydelse för ett framgångsrikt lekarbete

Details

Files for download
Icon
c-uppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Miljöns och materialets betydelse för ett framgångsrikt lekarbete
Author Backéus, Karina ; Rambert, Jenny
Date 2007
English abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka huruvida miljöns utformning och materialets beskaffenhet påverkar lekarbete som specialpedagogisk metod enligt verksamma lekpedagoger. Vi kommer även att undersöka vilken inverkan olika yttre förutsättningar får för lekarbete t ex ekonomi, kunskap och olika synsätt på barns relationer med sin omvärld. Arbetet ger en översikt av olika pedagogiska miljöer med hänseende av deras syn på miljö och material. Med hjälp av intervjuer ville vi uppmärksamma och synliggöra eventuella skillnader mellan olika aktiva lekpedagogers arbetsförhållanden när det gäller miljö och material för att kunna peka på vilka effekter dessa har på ett framgångsrikt lekarbete.
Swedish abstract
Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att miljön och materialet har en stor betydelse för ett meningsfullt och utvecklande lekarbete. Miljön ska vara igenkännande och förutsägbar. Dock framkom ett behov av att uppdatera utrustningslistan. Även lekpedagogens eget förhållningssätt samt omgivningens kunskaper om lekarbete, inverkar på lekarbete som specialpedagogisk metod.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lek som specialpedagogisk metod
material
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/3977 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics