Miljöns och materialets betydelse för ett framgångsrikt lekarbete

DSpace Repository

Miljöns och materialets betydelse för ett framgångsrikt lekarbete

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Backéus, Karina
dc.contributor.author Rambert, Jenny
dc.date.accessioned 2007-04-11T08:34:01Z
dc.date.available 2007-04-11T08:34:01Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3977
dc.description Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att miljön och materialet har en stor betydelse för ett meningsfullt och utvecklande lekarbete. Miljön ska vara igenkännande och förutsägbar. Dock framkom ett behov av att uppdatera utrustningslistan. Även lekpedagogens eget förhållningssätt samt omgivningens kunskaper om lekarbete, inverkar på lekarbete som specialpedagogisk metod. en
dc.description.abstract Syftet med följande arbete är att undersöka huruvida miljöns utformning och materialets beskaffenhet påverkar lekarbete som specialpedagogisk metod enligt verksamma lekpedagoger. Vi kommer även att undersöka vilken inverkan olika yttre förutsättningar får för lekarbete t ex ekonomi, kunskap och olika synsätt på barns relationer med sin omvärld. Arbetet ger en översikt av olika pedagogiska miljöer med hänseende av deras syn på miljö och material. Med hjälp av intervjuer ville vi uppmärksamma och synliggöra eventuella skillnader mellan olika aktiva lekpedagogers arbetsförhållanden när det gäller miljö och material för att kunna peka på vilka effekter dessa har på ett framgångsrikt lekarbete. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject lek en
dc.subject lek som specialpedagogisk metod en
dc.subject material en
dc.subject miljö en
dc.title Miljöns och materialets betydelse för ett framgångsrikt lekarbete en_US
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon
c-uppsats

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics