”Dagen då eleverna dödade läraren” - En teknikdag med programmerbart Lego

DSpace Repository

”Dagen då eleverna dödade läraren” - En teknikdag med programmerbart Lego

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Dagen då eleverna dödade läraren” - En teknikdag med programmerbart Lego
Author Wendel, Ulrika ; Nilsson, Marie
Date 2007
Swedish abstract
Abstract ”Dagen då eleverna dödade läraren” Marie Nilsson Ulrika Wendel Nilsson, Marie & Wendel, Ulrika (2006) ”Dagen då eleverna dödade läraren” - en teknikdag med programmerbart Lego. (The day when the pupils killed the teacher – a day of technical activities using programme friendly Lego). Lärarutbildningen; Malmö högskola. Studiens syfte är att undersöka vad som sker bland elever under en praktisk uppgift i teknik. Två tredjeklasser, från olika upptagningsområden, har under en teknikdag arbetat med programmerbart Lego. Frågeställningarna som är centrala i denna studie är: Vad sker under arbetet med programmerbart Lego? Förhåller sig barn i en mångkulturell skola annorlunda till teknikämnet, jämfört med barn i en skola med elever som huvudsakligen har en i etnisk mening svensk bakgrund? Finns det skillnader avseende hur pojkar och flickor förhåller sig till teknik? Hur påverkar koncentrationen och interaktionen elevernas arbete med den praktiska uppgiften och vilka förutsättningar för inlärning skapades? Vi har med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet undersökt hur teknikuppgiften påverkar och påverkas av den sociala interaktionen med observation som metod. Eleverna undervisades var skolklass för sig i det programmerbara Legot Robolab. Eleverna videofilmades under lektionen som varade i en och en halv timme per klass. Resultatet visar att skillnaderna mellan skolklasserna vad avser graden av koncentration och interaktion är tydliga men det finns även skillnader inom klasserna. Nyckelord: Teknik, interaktion, koncentration, sociokulturellt perspektiv, genus, etnicitet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Teknik
interaktion
koncentration
sociokulturellt perspektiv
genus
etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3980 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics