När lek blir terapi - terapeutisk lek på två lekterapier i södra Sverige

DSpace Repository

När lek blir terapi - terapeutisk lek på två lekterapier i södra Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När lek blir terapi - terapeutisk lek på två lekterapier i södra Sverige
Author Edenwall, Ellinor
Date 2007
English abstract
The essay deal with the question of "how childrens play becomes therapeutic in a hospital environment". The discussion is preceded by a description of play therapy at hospitals, as well as a number of play theories. Questions looked into are "what is play therapy", "the play therapist", "therapeutic play" and "what schools might learn from play therapy".
Swedish abstract
Arbetet behandlar frågeställningen "hur barns lek blir terapeutisk när de befinner sig i en sjukhusmiljö". Diskussionen föregås av en beskrivning av lekterapi på sjukhus, samt en genomgång av olika lekteorier. Frågeställningar som undersöks är vad lekterapi är, hur lekterapeutens roll ser ut, den terapeutiska leken samt hur skolan skulle kunna ha hjälp av lekterapeuternas kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
terapi
lekterapi
terapeutisk lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/3981 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics