Hur arbetar lärare i skolår 4-6 med värdegrunden?

DSpace Repository

Hur arbetar lärare i skolår 4-6 med värdegrunden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur arbetar lärare i skolår 4-6 med värdegrunden?
Author Opazo, Sandra ; Sandberg, Camilla
Date 2007
Swedish abstract
Värdegrunden är ett omdiskuterat begrepp, skolan har ännu idag 2006 svårt att omsätta vad den innebär i praktiken. Läraren står framför ett svårt uppdrag, nämligen att utifrån ett mångkulturellt samhälle i gemenskap med föräldrar fostra framtidens demokratiska medborgare. Avsikten med vårt examensarbete har varit att undersöka hur pedagoger arbetar med värdegrunden i skolår 4-6. För att finna svar på detta har vi utfört intervjuer med pedagoger ute på våra partnerskolor samt delat ut enkäter till elever. Dessa intervjuer och enkäter har utförts på två olika skolor, en skola med nästan enbart svenska elever, samt på en skola där stor del av eleverna har utländsk bakgrund. Resultatet visar på att det år 2006 fortfarande finns en oenighet bland pedagoger om hur man bör tolka och arbeta med värdegrunden. Samtidigt har vi genom undersökningen fått fram att elever bär på många livsfrågor som skolan bör ta tag i, detta för att öka tolerans, demokrati och insikt. Det är enligt oss viktigt att alla i skolans värld arbetar för en gemensam värdegrund samt att man förtydligar värdegrunden i form av en enskild kursplan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokrati
etik
värdegrund
Elever
livsfrågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/3982 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics