En bro, två världar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En bro, två världar?
Author Söderström, Johan ; Rosenkvist Nilsson, Patrik
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att se hur grannlandet och dess historia skildras i danska och svenska läroböcker. Vi undersöker även hur bilden av Skåne gestaltas i svenska och danska läroböcker i historia från sekelskiftet 1900 till idag. Vi tittar även närmare på hur läroböckerna förhåller sig till gällande läroplaner. Vi har i vår undersökning kommit fram till att den äldsta svenska och den nyaste danska läroboken formulerar ett starkare särskiljande mellan de svenska och danska folken. I flera av böckerna förmedlar man dock en gemenskapskänsla, men talar inte om ett nordiskt folk, utan två skilda folk. De äldre danska läroböckerna har en neutral hållning till Sveriges historia. En gemenskapskänsla mellan länderna, s.k. skandinavism förmedlas på olika sätt. Flera av böckerna uppvisar också ett förhärligande av den egna nationen. Skåne behandlas i de flesta läroböcker framförallt som ett viktigt ekonomiskt och militärstrategiskt område. I den nyaste svenska läroboken, Levande historia, behandlas grannlandets historia mycket lite. Danmark framstår dock som Sveriges fiende. Båda länderna tilldelas lika mycket skuld för krigens negativa konsekvenser för den svenska och danska befolkningen. Vad gäller läroplanerna ser vi ett klart samband mellan dem och läroböckerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historia
identitet
läroböcker
Skåne
Danmark
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/3990 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics