Professionell konflikthantering i grundskolans tidigare år - en självklarhet?

DSpace Repository

Professionell konflikthantering i grundskolans tidigare år - en självklarhet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Professionell konflikthantering i grundskolans tidigare år - en självklarhet?
Author Kante, Sandra ; Nordh, Maria
Date 2007
English abstract
This work is about conflict management in elementary school. Is it an obvious thing that teachers out in schools work with conflicts in the best way possible? Which tools do they use? How do they provent conflicts? What do the children think about how the teachers work with conflicts? How do the children and the teachers define the word conflict? Theese where questions that we asked ourselves. We got answers by doing studies at two elementary schools.
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar konflikthantering i grundskolans tidigare år. Är det en självklarhet att arbetande lärare ute på skolorna arbetar med konflikter på bästa sätt? Hur hanterar man konflikter? Vilka verktyg använder man? Hur arbetar man förebyggande mot att konflikter uppstår? Vad tycker eleverna om lärarnas sätt att hantera konflikter och hur defineras begreppet konflikt av elever och lärare? Dessa var frågor som vi ställde oss och gjorde därmed studier ute på två grundskolor för att få svar på våra frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Konflikt
Hantering
Grundskolan
Conflict
Management
Elemetary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/3992 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics