Rullstolsburnas perspektiv på tillgänglighet - om kampen att vara subjekt i sitt eget liv

DSpace Repository

Rullstolsburnas perspektiv på tillgänglighet - om kampen att vara subjekt i sitt eget liv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rullstolsburnas perspektiv på tillgänglighet - om kampen att vara subjekt i sitt eget liv
Author Jackby, Cliff ; Olsson, Sara
Date 2007
English abstract
The perspective of persons in wheelchairs on availability- the struggle for being a subject in your own life
Swedish abstract
Vi har undersökt hur rullstolsburna upplever den fysiska tillgängligheten. Frågor som vi arbetat utifrån är: Vilka upplevelser har rullstolsburna om tillgängligheten i samhället?, Vad finns det för begränsningar när det gäller tillgängligheten? I vilka typer av situationer behöver man stöd från omgivningen? Hur kan deras upplevelser relateras till de handikappolitiska målen i fråga om tillgänglighet för funktionshindrade? Studien har genomförts med intervjuer med 5 personer som är rullstolsburna. Resultatet visade att rullstolsburna i stort sett är nöjda med tillgängligheten men att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller att uppnå de handikappolitiska målen. Vi kom även fram till att det ibland uppkommer situationer där rullstolsburna blir beroende av omgivningen och därmed lever i en pågående kamp för att vara subjekt i sina egna liv
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Rullstolsburna
Tillgänglighet
Planering
Oberoende
Handle http://hdl.handle.net/2043/3994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics