Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden..(En kvalitativ studie kring människor som genom frälsningen kommit ur ett långvarit missbruk och åter funnit mening med livet)

DSpace Repository

Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden..(En kvalitativ studie kring människor som genom frälsningen kommit ur ett långvarit missbruk och åter funnit mening med livet)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden..(En kvalitativ studie kring människor som genom frälsningen kommit ur ett långvarit missbruk och åter funnit mening med livet)
Author Rehnberg, Per ; Brandes, Mattias
Date 2007
English abstract
God grant me the serenity to accept the things I can not change, Courage to change the things I can, and then wisdom to know the difference.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur olika vändpunkts processer i en kristen kontext kan se ut. Resultatet av studien visar att en betydande push-faktor ut ur missbruket för våra informanter bestått av de negativa konsekvenserna som missbruket fört med sig, initialt försämrad hälsa. Parallellt med detta upplevde informanterna att det var någonting utanför deras egen kontroll som ”drog” dem ur missbruket. Våra informanter har haft känslan av att någon leder dem och manar gott för dem. Studien ger vid handen att frälsningen och mötet med Gud har givit vägledning för informanterna i hur man kan bygga upp ett liv utan alkohol och narkotika. I denna process har vi sett hur kristna vänner och stödpersoner spelat en betydande roll i processen mot ett liv utan droger. Våra informanters utsagor säger oss även att omvändelse/frälsning inte automatiskt innebär befrielse från missbruk, ty en del har haft återfall, men det tycks som att den kristna livsåskådningen underlättar den dagliga kampen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Missbruk
Frälsning
Omvändelse
Rock Bottom
Handle http://hdl.handle.net/2043/3995 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics