Barnets bästa - vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist

DSpace Repository

Barnets bästa - vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist

Details

Files for download
Icon
Uppsatsen
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barnets bästa - vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist
Author Dahlberg, Pernilla ; Malm, Christina
Date 2007
English abstract
I FN:s konvention om barnets rättigheter samt i svensk lagstiftning framhålls tydligt att ”barnets bästa” ska beaktas i ärenden som rör barn. Det finns sedan inga konkreta styrdokument som beskriver vad ”barnets bästa” innebär rent praktiskt t ex vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist. Vårt syfte blev därför att i teori och i praktik undersöka vad ”barnets bästa” innebar vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist, samt var gränsen gick då det inte längre var till ”barnets bästa”. Under arbetet framkom att ”barnets bästa” definieras väldigt generellt i lagstiftningen, t ex som trygghet, god omvårdnad och god omsorg för barnet. Dessa ledord genomlyste även den praktiska tillämpningen och övrig litteratur kring ämnet. Det fanns dock många olika tolkningar på begreppen eftersom en definiering av ”barnets bästa” samt dess gränser måste bedömas individuellt i varje enskilt fall.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
barnets bästa
kontaktperson
umgängestvist
Handle http://hdl.handle.net/2043/3997 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics