Perverterad demon eller vanlig kille/Perverted demon or the man on the street

DSpace Repository

Perverterad demon eller vanlig kille/Perverted demon or the man on the street

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Perverterad demon eller vanlig kille/Perverted demon or the man on the street
Author Steneryd, Linn ; Quittberg, Cecilia
Date 2007
English abstract
“PERVERTED DEMON OR THE MAN ON THE STREET” THE SWEDISH MALE AS PURCHASER OF SEXUAL SERVICES
Swedish abstract
Steneryd, L & Quittberg, C. ”Perverterad demon eller vanlig kille.” Den svenske mannen som köpare av sexuella tjänster. Examensarbete i socialt arbete 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde socialt arbete, 2006. Bakgrund: Flertalet av de män som köper sexuella tjänster är gifta eller sammanboende och har barn. De flesta män som köper sex har en livssituation som skiljer sig betydande från de prostituerade kvinnornas bakgrund, inkomst och social status. Mannen som köper sexuella tjänster kommer från alla samhällsklasser och yrkeskategorier och representerar ett tvärsnitt av den manliga vuxna befolkningen. Köparnas motiv varierar men tycks röra sig om känslomässig flykt, avstressning och ansvarsfrihet. Syfte: Vi vill uppmärksamma komplexiteten i fråga om svenska heterosexuella mäns köp av sexuella tjänster och även undersöka varför den ensidiga bilden dominerar. Vi hoppas alltså kunna bidra till en slags avdemonisering av mannen som köper tjänsten – han kanske inte alls är perverterad utan en vanlig man. Metod: En semistrukturerad djupintervju med två socionomer samt litteraturstudier på utvald litteratur. Resultat och slutsats: Efter genomgång av intervjumaterialet och litteraturen kom vi fram till att männen som är köpare av sexuella tjänster inte bör betraktas som perverterade avvikare. Vi menar att dessa mäns handlingar bör förstås och behandlas utifrån en tanke om bakomliggande strukturella möjliggörare. Vi ser att fokus på genusperspektivet har stor betydelse i sammanhanget.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
manlighet
livssituation
sexköp
sexualitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics