Aktiva föräldrar och varierande samarbete mellan hem och skola som en viktig förutsättning för barnens utveckling

DSpace Repository

Aktiva föräldrar och varierande samarbete mellan hem och skola som en viktig förutsättning för barnens utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Aktiva föräldrar och varierande samarbete mellan hem och skola som en viktig förutsättning för barnens utveckling
Author Diatchkova, Svetlana
Date 2007
English abstract
Active parents and varying forms of cooperation between home and school as an important basis for children’s development.
Swedish abstract
Skolans uppdrag ska ske i samarbete mellan skolan och hemmen och samverkan skal ske mellan lärare och föräldrar, detta framgår tydligt i läroplanen (Lp-94). Syftet med detta arbete är att belysa och beskriva hur kontakten mellan föräldrar och skola fungerar. Det är en kvalitativ studie som genomförts med hjälp av intervjuer. De intervjuade är lärare och föräldrar på en grundskola. Undersökningen handlar om i vilka former samarbete sker idag samt vilka uppfattningar föräldrar och lärare har till de nuvarande samarbetsformerna i skolan. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att såväl föräldrar som lärare har en positiv inställning till samarbete. Kontakten pågår under många olika former. Intensiteten, kvaliteten och resultatet av dessa kontakter är mycket olika eftersom intresset för att uppehålla dessa kontakter varierar, både bland föräldrar och bland lärare. I resultatet framkom även att såväl lärare som föräldrar uttrycker en önskan om att kontaktformerna mellan skola och hemmen kunde varit bättre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samverkan
aktiva föräldrar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4018 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics