Hur ska svenskläraren kommentera elevtexter? En inblick i hur sakprosetexter kan kommenteras konstruktivt.

DSpace Repository

Hur ska svenskläraren kommentera elevtexter? En inblick i hur sakprosetexter kan kommenteras konstruktivt.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ska svenskläraren kommentera elevtexter? En inblick i hur sakprosetexter kan kommenteras konstruktivt.
Author Redell, Katrina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med föreliggande arbete är att få en inblick i hur svenskläraren kan och bör arbeta med respons på elevers sakprosetexter i svenskämnet för att eleven ska ha så stor nytta av responsen som möjligt. Förutom en överblick av den forskning som gjorts i ämnet har en enkätundersökning om gymnasieelevers uppfattning, tankar och känslor i ämnet sammanställts. Resultaten pekar bl.a. på att eleverna har en alltför stor fokusering på formsidorna av språket som skulle kunna avhjälpas med mer kommentarer på innehållet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skrivpedagogik
normkonflikt
respons
kommentarer
skrivlärare
svenska
svensklärare
sakprosa
bedömning
skrivprocess
feed-back
Handle http://hdl.handle.net/2043/4019 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics