Barns, pedagogers och föräldrars tankar om utevistelse på förskolan och hemma.

DSpace Repository

Barns, pedagogers och föräldrars tankar om utevistelse på förskolan och hemma.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns, pedagogers och föräldrars tankar om utevistelse på förskolan och hemma.
Author Nilsson, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattning/abstract Författare: Malin Nilsson Huvudfrågan är: ”Hur tänker barn, pedagoger och föräldrar kring utevistelse?” Hur tänker barn, pedagoger och föräldrar om utevistelse på en vanlig, kommunal förskola idag på 2000-talet? Hur upplever barnen det att gå ut? Vilken miljö väljer barnen helst och vad leker de där? Hur tänker pedagogerna kring barnens upplevelser under utevistelsen? Hur tänker föräldrarna kring sina barns utevistelse? Vad har föräldrarna själv för upplevelser när det gäller hälsa och allmänt mående? Jag har undersökt en kommunal förskolas syskonavdelning. Barn, pedagoger och föräldrar har deltagit i undersökningen. Observationer av barnen under på- och avklädningen samt under deras utevistelse på gården har gjorts. Bildintervjuer med barnen har genomförts inomhus. Där fick barnen berätta om sin utevistelse; hur de tyckte det kändes att vara ute, var de lekte och vad de helst lekte. Barnen fick också rita en teckning som beskrev känslan i kroppen efter utevistelsen. I intervjuer har pedagogerna svarat på hur länge barnen var ute, hur ofta och hur de tyckte att barnen ställde sig till att gå ut. Pedagogerna fick också ange hur de har uppfattat att barnen mådde efter en hel utedag respektive en hel dag inomhus. Till föräldrarna ställdes frågor i enkäter om hur mycket barnen var ute hemma, vad barnen lekte samt hur de trodde att barnen ställde sig till att gå ut i olika väderlek. Både pedagoger och föräldrar har också fått beskriva sina upplevelser av den egna utevistelsen när det gäller hälsa och allmänt mående. Ett resultat som kom fram var att barnen tänkte positivt om att vara ute och de tyckte utevistelsen var rolig. Under observationerna visade några barn att de tyckte det var jobbigt med påklädningen. Trots detta lekte de med glädje och stor kreativitet när de kom ut. Det visade sig också att naturens eget material tilltalade barnen mest. Pedagogerna har god uppfattning om vad barnen föredrar att göra och var barnen helst vistas under utevistelsen. Pedagogerna uppfattar också en skillnad på barnens reaktioner efter utevistelsen. Föräldrarna tänkte hälsomässigt om sina barns utevistelse. Några svarade att om barnen var ute uppstod färre sjukdomar hos deras barn. Nyckelorden är ”utevistelse”, ”barn”, ”tankar”, ”miljö”, ”upplevelser”, ”roligt”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utevistelse
barn
tankar
miljö
upplevelser
roligt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4022 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics