Det goda mötet: Vårdpersonalens perspektiv på bemötande av personer med demenssjukdom "Att vara den andres spegelbild"

DSpace Repository

Det goda mötet: Vårdpersonalens perspektiv på bemötande av personer med demenssjukdom "Att vara den andres spegelbild"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det goda mötet: Vårdpersonalens perspektiv på bemötande av personer med demenssjukdom "Att vara den andres spegelbild"
Author Stålbrand, Sarah ; Wirström, Lisa
Date 2007
English abstract
The Beneficial Reception: The Perspective of the Caregiver on the Reception of Persons with Dementia "Being someone else's mirror"
Swedish abstract
Demenssjukdomar är idag en av våra mest förekommande folksjukdomar. Detta har lett till att det har blivit allt mer uppmärksammat hur viktigt ett gott bemötande i vården av demenssjuka är, då det kan vara avgörande för deras välmående. Mot denna bakgrund vill vi belysa hur vårdpersonal ser på ett gott möte med personer med demenssjukdom. I studien fokuserar vi i korthet på medicinska aspekter av demenssjukdomen och vi redogör för tidigare forskning kring hur ett gott bemötande kan te sig. Studiens vägledande frågeställningar uppehåller sig kring hur man åstadkommer ett gott möte och vilka problem man kan stöta på under vägen. Med dessa frågeställningar har vi genomfört fem kvalitativa forskningsintervjuer med personal i ett demensteam. Genom vår empiriska studie kom vi fram till att personalen definierar ett gott möte som ett möte där man kan genomföra sina praktiska ålägganden i form av t ex städning och omvårdnad samtidigt som den demenssjuke personen är glad och nöjd. Dessutom belyser vi vilka olika strategier som personalen tillgriper i sina försök att uppnå dessa båda aspekter av det goda mötet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
demenssjukdom
demensteam
hemtjänst
möte
Handle http://hdl.handle.net/2043/4023 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics