Respekt - hur synliggörs det i förskolans vardag?/ Respect - how is it Visualised in the Daily Work in the Pre-school?

DSpace Repository

Respekt - hur synliggörs det i förskolans vardag?/ Respect - how is it Visualised in the Daily Work in the Pre-school?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Respekt - hur synliggörs det i förskolans vardag?/ Respect - how is it Visualised in the Daily Work in the Pre-school?
Author Zillén, Berit
Date 2007
Swedish abstract
Mitt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger på förskolan resonerar kring ordet respekt. Mina frågeställningar har varit: Hur tolkar pedagoger inom förskolan ordet respekt? Hur beskriver pedagogerna handlingar som uttrycker respekt för barn. Vilka metoder menar pedagogerna är lämpliga för att öka respekten mellan barn och vuxna på förskolan? Undersökningen har genomförts som intervjuer av 14 pedagoger. Resultatet av undersökningen visar att flertalet pedagoger resonerar kring ordet respekt som en del av pedagogens omvårdande roll. Ett fåtal pedagoger nämner respekt som en del av pedagogens auktoritetsroll mot enskilda individer och grupper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject respekt
pedagog
förskola
omsorg
auktoritet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4030 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics