Det lekpedagogiska förhållningssättet

DSpace Repository

Det lekpedagogiska förhållningssättet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Det lekpedagogiska förhållningssättet
Author Eldholm, Annemarie ; Svenberg, Christina
Date 2007-04-26
Swedish abstract
Arbetet ger en översikt om hur 10 stycken specialpedagoger/lekpedagoger beskriver det lekpedagogiska förhållningssätt vilka styrkor och nackdelar det ser med det lekpedagogiska förhållningssättet samt hur och om det gagnar barns utveckling och lärande. I arbete diskuteras även om och i så fall hur specialpedagogerna har påverkats genom att även vara utbildade lekpedagoger. Vi har använt oss av intervjuer i denna undersökning. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att samtliga specialpedagoger/lekpedagoger använder sig av det lekpedagogiska förhållningssättet även utanför lekarbetsrummet. De upplever det som ett positivt förhållningssätt som gagnar barns utveckling och lärande. Det finns dock skillnader i när i sitt specialpedagogiska arbete de använder sig av det lekpedagogiska förhållningssättet. De kunde även se vissa svårigheter med att använda sig renodlat av det lekpedagogiska förhållningssättet i mötet med en del barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bekräftande
förhållningssätt
lekarbete
specialpedagogiskt arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4032 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics