Självförtroende och prestationer i matematik - en studie ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Självförtroende och prestationer i matematik - en studie ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självförtroende och prestationer i matematik - en studie ur ett genusperspektiv
Author Sjöblom, Marie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv hitta sätt att stärka elevers självförtroende för att förbättra deras matematikprestationer. Först görs en litteraturstudie och därefter genomförs en kvantitativt utformad enkät med 73 elever från fyra klasser i årskurs ett på NV/SP-programmen, samt kvalitativa intervjuer med åtta av eleverna och de fyra matematiklärarna. Resultaten av undersökningarna visar bland annat att pojkarna har bättre självförtroende än flickorna och att fler elever med starkt än med svagt självförtroende uttrycker att de behöver uppmuntran från sin lärare. En handlingsplan utformas för att förbättra elevernas självförtroende. Den tar bland annat upp elevers och lärares attityder, uppmuntran, samarbete, arbetsklimatet i klassrummet samt reflektioner kring händelser som kan påverka självförtroendet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
matematikundervisning
matematisk psykologi
självförtroende
självuppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics