Att förstå längden i längden - En undersökning om hur elever uppfattar den matematiska storheten längd

DSpace Repository

Att förstå längden i längden - En undersökning om hur elever uppfattar den matematiska storheten längd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att förstå längden i längden - En undersökning om hur elever uppfattar den matematiska storheten längd
Author Hierner, Karin ; Vafadarafshar, Mitra
Date 2007
Swedish abstract
Med utgångspunkt från kursplanen i matematik anser vi att storhetsuppfattning är ett betydelsefullt område. Det är vår uppfattning att bristande förståelse inom detta område hindrar eleverna att lösa problem och utvecklas vidare. Vår undersökning handlar om storheten längd och dess enheter. Vår målgrupp är elever i skolår 2 och 4. Vi har använt oss av enkätstudie med 8 frågor som behandlar förkunskaper, samt observation med längdrelaterade aktiviteter med 10 elever. Vidare har vi observerat två lektioner som behandlar längd på en friskola där eleverna är vana vid laborativt arbete. Resultatet visar att eleverna i vår undersökning hade brister i förståelse kring längd och längdenheterna. De hade även svårigheter med att samarbeta och var inte vana vid praktiska aktiviteter. Vi fann att begreppsspiralen är ett hjälpmedel, där man kan ta reda på var eleven ligger kunskapsmässigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject längd
mätning
enheter
begreppsspiralen
praktiska aktiviteter
förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/4041 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics