Sjukhusmiljöns påverkan på patienten

DSpace Repository

Sjukhusmiljöns påverkan på patienten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjukhusmiljöns påverkan på patienten
Author Fahlander, Maria ; Rexman Nilsson, Pamela
Date 2007
English abstract
The aim of this literature study is to investigate how the hospital environment influences patients that are within the somatic care. With hospital environment the authors intended hospital design and environmental factors. The method used for this study is inspired by the Goodman model. The sample was 13 scientific articles that was examined and analysed. The result that was to be found concern music, light, acoustics, patient room, single room/multioccupancy room, patient bed, place of bed, privacy, ward design, windows and facilities. Patients that enjoyed the music played for them also felt a higher level of relaxation. It has been found that music can camouflage different types of noise during bypass procedure. Good acoustics contributed to a lower incident of rehospitalization for patients whom had been hospitalized at an intensive coronary heart unit. The patients perception of their room was found to influence there perception and valuation of nurses, medicines and the hospital. The feeling of privacy is important for patients staying in a hospital environment. The lack of facilities might cause the patient a feeling of lost independence and personal control. The conclusion is that the hospital environment should be designed with more thought and by using scientific results. To improve the hospital environment it is not always necessary with expensive renovations, nurses could complement their care of the patient by improving the hospital environment.
Swedish abstract
Syftet med litteraturstudien är att utforska hur sjukhusmiljön påverkar patienter inom sluten somatisk vård. Med sjukhusmiljö avsågs utformningen och designen av sjukhusmiljön och miljömässiga faktorer/komponenter i denna. Metoden för utförandet av litteraturstudien har inspirerats av Goodmans modell. Urvalet bestod av 13 empiriska vetenskapliga artiklar som granskats och analyserats. Resultaten som funnits berör musik, ljus, ljud, akustik, patientrum, enkelrum/delade patientrum, patientsäng, sängplats, privat utrymme, avdelningens utformning, fönster och bekvämligheter/hjälpmedel. Det har visat sig att de patienter som tyckte att musiken som spelades för dem var behaglig, även i hög grad upplevde sig som avslappnade. Musik har även funnits dölja olika typer av ljud under bypassoperation. Bra akustik har bidragit till en lägre incidens av återinläggning för patienter som varit inlagda för intensivvård på en hjärtavdelning. Patientens upplevelse av patientrummet har funnits påverka värderingen av sjuksköterskor, läkare och sjukhuset. Det har visat sig att privat utrymme är viktigt för patienter i sjukhusmiljön. Avsaknad av bekvämligheter och hjälpmedel leder till att patienter upplever känsla av förlorad självs-tändighet och kontroll. Slutsatsen är att sjukhusmiljön borde utformas mer genomtänkt med hjälp av forskningsresultat. För att förbättra sjukhusmiljön krävs inte alltid kostsamma renoveringar, sjuksköterskor kan i sitt omvårdnadsarbete förbättra miljön omkring patienten. Musik visade sig ha en positiv effekt på patienter som vistas i sjukhusmiljö.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject design
hospital environment
sjukhusmiljö
music
musik
nursing
omvårdnad
patient
patient room
patientrum
sound
ljud
Handle http://hdl.handle.net/2043/4043 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics