NORTONSKALAN- En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans attityd till användandet av Modifierad Nortonskala- En riskbedömningsskala för uppkomst av trycksår

DSpace Repository

NORTONSKALAN- En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans attityd till användandet av Modifierad Nortonskala- En riskbedömningsskala för uppkomst av trycksår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title NORTONSKALAN- En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans attityd till användandet av Modifierad Nortonskala- En riskbedömningsskala för uppkomst av trycksår
Author Sefedini, Ganimete ; Bunjaku, Rukije
Date 2007
English abstract
The aim of this qualitative interviewstudy was to examine nurses´ attitude to the application of the modified Nortonscale in patient healthcare and how it is applied and documented. Seven nurses working at a hospital in south Sweden participated in the study. The results were analysed by means of manifest content analysis where two main themes and six subthemes were developed. The developed main themes were the attitude to the modified Nortonscale and the documentation of the modified Nortonscale. The majority of nurses consider the modified Nortonscale to be a great risk assessment scale, but sometimes it is considered as a workload.
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att ta reda på vilken inställning sjuksköterskor har till användandet av modifierad Nortonskala i patientvården samt hur den tillämpas och dokumenteras. Sju sjuksköterskor verksamma vid ett lasarett i södra Sverige deltog i studien. Resultatet analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys där två huvudteman och sex underteman utvecklades. De huvudteman som utvecklades var inställningen till modifierad Nortonskala samt dokumentation av modifierad Nortonskala. Majoriteten av sjuksköterskorna anser att modifierad Nortonskala är ett bra riskbedömningsinstrument, men att den ibland upplevs som en belastning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bedömning
implementering
kvalitet
prevention
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/4044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics