Gymnasieelevers reflektioner om matematiklektioner

DSpace Repository

Gymnasieelevers reflektioner om matematiklektioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers reflektioner om matematiklektioner
Author Klasson, Henrik
Date 2007
English abstract
I produced this thesis in order to find out how students reflect on their own learning and also which improvements, of the teaching, they want. I found this out thru interviews of five students and also by searching for information in research literature and the likes. The results I got is that the interviewed students, in general, had a well developed meta-cognitive awareness and that they had a number of valuable suggestions for teaching situations. I also concluded that it’s hard to find teaching methods that fits all students at the same time, however, if you are able to train the students’ meta-cognitive thinking and listen to their opinions and suggestions for improvements, then you can come at least part of the way towards the perfect teaching.
Swedish abstract
Detta arbete gjorde jag för att få reda på hur elever reflekterar runt sitt eget lärande och vilka förslag till förbättring av undervisningen de vill ha. Jag tog reda på detta genom att intervjua fem elever och även söka information i forskningslitteratur och liknande. Resultatet jag fick fram blev att de intervjuade eleverna, över lag, hade en välutvecklad metakognition och att de hade ett antal värdefulla förslag till lektionsinslag. Avslutningsvis konstaterade jag också att det är svårt att hitta undervisningsmetoder som passar alla elever samtidigt, men om man kan träna elevernas metakognitiva tänkande samt vara lyhörd för deras synpunkter och förslag till förbättringar så kan man komma en bit på vägen mot den perfekta undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förbättringar
Grupparbete
Inlärning
Lektionsplanering
Lärande
Matematik
Metakognition
Handle http://hdl.handle.net/2043/4045 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics